25.07.2009 CTy CP SXKD-KNK Bình Thạnh, báo cáo tài chính Quý II-năm 2009, với các mục kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính tóm tắt, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ...

27.04.2009 CTy CP SXKD-KNK Bình Thạnh, báo cáo tài chính Quý I -năm 2009, với các mục kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính tóm tắt, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ...

 
 

ISO-9001

Bộ QM và Ban COC là một Bộ phận điều hành, quản lý và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và COC đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại Diện Lãnh Đạo...

Tiền thân của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, là Công ty cung ứng hàng xuất khẩu quận Bình Thạnh được thành lập từ năm 1982 theo Quyết định số 39/QĐ-UB ngày 19/3/1982 của UBND TP.HCM... Xem chi tiết

   
Công nhân sản xuât tại các xưởnng trong Xí nghiệp.
BACKPACK Product code BP-052, size LxWxH 46x32x24, Polyester 600 PVC, Nylon Zipper Double Webbing MDF 4.2 MM Metal frame.

WARDROBE Product code DW-051, size LxWxH 68x38x28, Nylon Oxford 210 PU, Nylon Zipper PP Webbing Plastic Buckle PE Foam...

HOME STORAGE Product code LB-051, size 54.5x47, Metal Frame Veicro tape

© Copyright 2007 by Gilimex Company.All rights reserved
http://www.gilimex.com