[Đóng lại]

THÔNG BÁO
"V/v : Tổ chức họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006"

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006 như sau :
- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền dự họp : 13/02/2007
- Thời gian tổ chức họp : 8 giờ 00, ngày 23/03/2007
- Địa điểm : Khách sạn Tân Sơn Nhất số 200 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung :
- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2006.
- Phương hướng hoạt động SXKD năm 2007.
- Thông qua phương án tăng vốn và phương án phân phối lợi nhuận.
- Bầu lại 1/3 HĐQT và BKS.

Điều kiện tham dự :
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh.
- Những cổ đông không tham dự Đại hội được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện mình dự họp.
- Người được uỷ quyền dự họp phải xuất trình giấy uỷ quyền hợp lệ.

Ghi chú :
- Nhận tài liệu : Quý cổ đông phía Bắc vui lòng nhận tài liệu tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội và cổ đông phía Nam nhận tài liệu tại Công ty chứng khoán Bảo Việt - 11A Nguyễn Công Trứ, Tp.HCM và tại Công ty GILIMEX số 370 Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM từ ngày 15 tháng 3 năm 2007.
- Ba ngày trước Đại hội nếu vì lý do gì Quý cổ đông không nhận được thư mời vui lòng liên hệ với cô Thư - ĐT : 08.5108508 - 8434778 để biết thêm chi tiết.

[Đóng lại]