[Đóng lại]

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh (mã CK: GIL) như sau:
* Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
* Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
* Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2010 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 23,24/02/2010 thì người bán không được hưởng quyền)
* Ngày đăng ký cuối cùng : 25/02/2010
* Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
* Thời gian: dự kiến ngày 03 tháng 04 năm 2010
* Địa điểm: Hội trường Ủy Ban Nhân dân Quận Bình Thạnh – Số 6 Phan Đăng Lưu, phường 14, quận Bình Thạnh
* Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GIL vào những ngày 24,25 và 26/02/2010.

[Đóng lại]